Pobočky Nový Bor - městský úřad

Nový Bor - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1370. Město se nachází v nadmořské výšce 365 metrů. Na území žije 12 259 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Hlavní pobočka

MÚ Nový Bor - Stavební úřad a úřad územního plánování

Provádíme činnost stavebního úřadu, územního plánování, vyvlastňování a další činnosti dle stavebního zákona.

MÚ Nový Bor - Správní odbor

Zajišťujeme činnosti týkající se problematiky voleb, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatel, přestupků i matriky.

MÚ Nový Bor - Odbor životního prostředí

Poskytujeme lesní hospodářství, myslivost, rybářství či ochranu zemědělského půdního fondu.

MÚ Nový Bor - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zajišťujeme činnosti v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Vedeme organizace zřízené městskou částí a pomáháme nestátním subjektům na jejím území.

MÚ Nový Bor - Odbor správy majetku

Správa bytových a nebytových prostor i nemovitého majetku města a příprava či realizace veškerého nakládání s tímto majetkem.

MÚ Nový Bor - Odbor rozvoje města

Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města i zajišťování jejich realizace.

MÚ Nový Bor - Odbor dopravy

Rozhoduje o vydání osvědčení o zkoušce z odborné způsobilosti a organizuje i provádí zkoušky řidičů či přestupková řízení.

MÚ Nový Bor - Odbor finanční

Správa hospodaření města. Zabezpečuje účetnictví města a sestavování účetních výkazů, platební styk s bankovními ústavy a sleduje čerpání rozpočtu.

Živnostenský úřad Nový Bor

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese či pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík.

Městská knihovna Nový Bor

Nabízíme knihovnické služby. K dispozici je přístup k internetu.