Pobočky Městské muzeum Žamberk

Městské muzeum Žamberk

Městské muzeum Žamberk

Městské muzeum se spolupodílí na kulturních aktivitách města, zaměřuje pozornost na osobnosti, které se významně zasloužily o povznesení života regionu a nabízí pravidelné tematické výstavy souborů předmětů. Prohlídka stálé expozice pro skupiny 15–25 osob …

Domek Prokopa Diviše

Expozice věnovaná Prokopu Divišovi, vynálezci zemněného bleskosvodu. Nevelká světnice ve staré dřevěné roubenici vytvoří atmosféru doby, jak se lidem žilo v 18. a 19. století. Další část zaznamenává významné okamžiky Divišova života a jeho dráhu vědce a kněze.

Historický dům

ZAVŘENO (Otevírá v 10:00)