Logopedické poradny • okr. Česká Lípa a okolí

Rodinné centrum Maják, z. s.

Rodinné centrum Maják, z. s.

Centrum nabízí rodinám s malými dětmi prostor pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a poradenství (zdravotní, finanční gramotnost apod.). Podporujeme sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Poskytujeme pomocnou ruku …

Mgr. Ilona Hulínová - Mihalcová

Provoz logopedické ordinace zaměřující se na nápravu řeči dětí i dospělých a nápravu vývojových poruch učení u dětí.

PaedDr. Dana Horáková

Komplexní služby v oblasti klinické logopedie pro děti, především se zaměřením na poruchy komunikace u dětí. Děti s poruchou rozumění řeči, elektivního mutismu, stavy po CMP, polytraumatech, ale i nápravy hlásek, vývojové dysfázie, dysartrie a poruchy příjmu …

PaeDr. Monika Plačková

Nabídka diagnostické, terapeutické a léčebně preventivní ambulantní péče v oboru klinická logopedie.

Mgr. Diana Vonášková

Zajištění logopedické péče.

51 kmMilovice - Mladá, Topolová 622 + pobočka

Mgr. Kateřina Vondráčková

Provoz klinické logopedie. Nabídka metody EEG Biofeedback.