Dopravní zdravotní služby

Zdravotní doprava Štěpánek, s.r.o.

Nabízíme zdravotnické transporty místní i dálkové, převozy pacientů, přepravy krevních derivátů a biologického materiálu.