Soudy

Okresní státní zastupitelství Česká Lípa

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Okresní soud v České Lípě

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.