Policie

Policie ČR - Dopravní inspektorát Územního odboru Česká Lípa

Inspektorát dohlíží zejména na bezpečnost a plynulost silničního provozu, šetří dopravní nehody a projednává přestupky v blokovém a správním řízení.