Školy a výchovné instituce

Mgr. Ivan Bauer – Agentura Hobit

Pořádáme adaptační kurzy, letní tábory, preventivní programy, školní výlety a exkurze, soutěže pro školy, víkendové akce, didaktické kurzy a semináře.

91 kmKutná Hora - Vnitřní město, Andělská 600/10 +
Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

Učíme lesnické, sociální a bezpečnostně-právní obory. Máme 160 let tradice, pořádáme akce a naším hlavním cílem je spokojenost a uplatnitelnost našich absolventů. Zajišťujeme výuku oborů: lesnictví, lesní mechanizátor, lesnické práce, ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 07:00)

Soukromá mateřská škola KVÍTKO, s.r.o.

Soukromá mateřská škola KVÍTKO, s.r.o.

Dlouhodobým cílem vzdělávacího programu naší školky není stírat rozdíly mezi dětmi, třídit děti do určitých skupin, přehlížet individuální pocity, nadřazovat určité zájmy a jiné omezovat. Naším cílem je chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou ...

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Střední odborná škola uměleckořemeslná s.r.o.

Soukromá škola – umělecký kovář a zámečník, umělecký truhlář a řezbář, umělecký keramik, umělecký pozlacovač, umělecký štukatér, umělecký sklenář, umělecký pasíř, umělecký rytec, zlatník a klenotník, košíkář, vlásenkář a maskér – tříleté obory s výučním ...

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 09:00)

Základní škola, praktická škola a mateřská škola Česká Lípa

Jsme speciální škola, která vzdělává žáky se všemi stupni mentálního postižení a žáky s kombinovanými vadami. Součástí školy je přípravný stupeň základní školy speciální a mateřská škola. Jedná se o úplnou základní školu.

Česká Lípa

Základní škola a Mateřská škola Klíč, s.r.o.

Základní škola pro 154 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme dramatický, hudební, výtvarný, sportovní, novinářský a jazykový kroužek.

Obchodní akademie, Česká Lípa

Státní střední odborná škola zajišťuje čtyřletou výuku oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost.

ZŠ, praktická škola a MŠ Česká Lípa, Moskevská

Státní střední praktická škola nabízející dvouleté denní studium.

KUSTOD, s.r.o.

Nabízíme vzdělávání dospělých, rekvalifikace a další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dětský domov Česká Lípa

Zajišťování výchovné, vzdělávací, sociální a materiální péče dětem.

MŠ Šikulka Česká Lípa

Mateřská škola pro 130 dětí s jídelnou. Školka poskytuje saunování dětí, plavecký výcvik, zpívání ve sborečku Šikulka s hrou na flétnu, klub a jiné.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých a dvouletých nástavbových oborů podnikání, provoz obchodu, společné stravování, management strojírenství, mechanik strojů a zařízení, mechanik elektronik, obchodník, obchodnice. Nabídka služeb:  …

ZŠ Česká Lípa, 28. října

Základní škola pro 1260 žáků s jídelnou a školní družinou.

MŠ Česká Lípa, Severní

Mateřská škola pro 192 dětí. K dispozici je jídelna, umělecká dílna, zahrada s dopravním hřištěm a průlezkami.

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola, s.r.o.

Euroškola Česká Lípa střední odborná škola, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a turismus a podnikové hospodaření. Možnost dálkového studia.

ZŠ Slovanka Česká Lípa

Základní škola pro 600 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Provoz poradenského centra a dyslektické třídy. Nabídka rozšířené výuky mediální tvorby.

ZŠ Česká Lípa, Školní

Základní škola pro 780 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme hudební, jazykový, keramický, taneční a sportovní kroužek.

MŠ Sovička Česká Lípa

Mateřská škola určena pro děti s vadami řeči s kapacitou 175 dětí s jídelnou.

ZŠ Česká Lípa, Partyzánská

Provozujeme základní školu pro 450 žáků zaměřenou na rozvíjení výuky anglického jazyka, výpočetní techniky a tělesné výchovy. K dispozici je jídelna a družina.

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa, s.r.o.

Střední soukromá odborná škola zajišťující výuku oboru podnikatel - řízení firem s možností další specializace a dálkového studia.

MŠ Česká Lípa, Bratří Čapků

Mateřská škola pro 91 dětí s jídelnou. Škola nabízí kroužek mažoretek, základy environmentální výchovy a zajišťuje logopedickou péči.

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace

V naší škole usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Škola má vlastní jídelnu, školní ...

ZŠ Česká Lípa, Šluknovská

Základní škola pro 750 žáků s družinou a jídelnou. Škola nabízí keramický, turistický, jazykový, zdravotnický, dramatický i sportovní kroužek.

MŠ Sosnová

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

ZŠ a MŠ Zahrádky

Základní škola pro 60 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Skalice u České Lípy

Provozujeme mateřskou školu pro 55 dětí s jídelnou a zahradou. Pořádáme výlety, výcvik plavání, soutěže, besídky, divadelní představení či karnevaly.

ZŠ a MŠ Sloup v Čechách

Základní škola pro 45 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme taneční, sportovní, hudební, přírodovědné a jazykové kroužky. Pořádáme plavecké kurzy.

ZŠ U Lesa Nový Bor, Boženy Němcové

Základní škola pro 670 žáků s rozšířenou výukou jazyků a sportovně zaměřenými třídami, školní družinou a jídelnou.

Soukromá MŠ Motýlek, v.o.s.

Příprava a výchova dětí před nástupem na ZŠ.

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 06:30)

ZŠ Nový Bor, náměstí Míru

Základní škola pro 870 žáků s družinou a jídelnou. Možnost rozšířené výuky jazyků. Škola je zapojena do mezinárodního projektu Sokrates - Comenius.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů sklář, výrobce a zušlechťovatel skla a sklářská výroba.

ZŠ a MŠ Holany

Základní škola o kapacitě 35 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Okrouhlá

Základní škola o kapacitě 20 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme zájmové kroužky sportovní, počítačové, výtvarné, jazykové nebo taneční.

ZŠ a MŠ Volfartice

Základní škola pro 30 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Jestřebí

Základní škola pro 170 žáků s jídelnou a družinou.

Jestřebí 105 +

ZŠ a MŠ Kamenický Šenov - Prácheň

Provozujeme základní školu pro 40 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme sportovní soutěže, výlety, hry na flétnu, zahradní slavnosti či karnevaly.

ZŠ a MŠ Polevsko

Základní škola o kapacitě 60 žáků s družinou a jídelnou.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru výtvarné zpracování skla a světelných objektů se zaměřením na rytí, broušení, malování skla, design světelných objektů, sklo v architektuře, restaurování osvětlovadel.