Dětské domovy • okr. Česká Lípa a okolí

Dětský domov Česká Lípa

Zajišťování výchovné, vzdělávací, sociální a materiální péče dětem.

Dětský domov Dubá - Deštná

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům.

Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem.

Dětský domov a ZŠ Hamr na Jezeře

Zajištění výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.