Pobytové sociální služby

Asociace sociálního poradenství

Asociace sociálního poradenství

Cílem občanského sdružení je působit ve prospěch svých členských organizací, podporovat jejich vzájemnou spolupráci a rozvoj organizací sociálního poradenství. Dalšími cíli ASP je spolupráce s veřejnou správou při tvorbě a realizaci koncepcí rozvoje služeb ...

Ambeat Health Care, a.s.

Poskytování komplexních služeb dlouhodobé zdravotní péče a péče pro seniory.

Ostara

Provoz ústavu sociální péče pro dospělé ženy, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení.

Domov důchodců Sloup v Čechách

Péče o osoby v plném invalidním nebo starobním důchodu včetně osob s potřebou zvláštního režimu. Ubytování zajištěno v jedno a dvoulůžkových pokojích.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Sociální služby města České Lípy

Penzion pro důchodce podporuje důstojný, nezávislý a samostatný život svých obyvatel.

Domov pro seniory Doksy

Provoz domova pro seniory a denního stacionáře. Nabídka terénní pečovatelské služby.

Domov Sluneční dvůr

Provoz ústavu sociální péče pro dospělé ženy, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení.

Denní a pobytové sociální služby

Poskytujeme péči o osoby s mentální a tělesným postižením. Zabýváme se pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

Sociální služby města Nový Bor

Poskytování sociální pomoci seniorům, dětem a lidem se zdravotním postižením.

Město Kamenický Šenov

Provozujeme domov s pečovatelskou službou. Poskytujeme služby v péči o vlastní osobu a domácnost seniorům a zdravotně postiženým občanům.