Domovy důchodců

Ambeat Health Care, a.s.

Poskytování komplexních služeb dlouhodobé zdravotní péče a péče pro seniory.

Domov důchodců Sloup v Čechách

Péče o osoby v plném invalidním nebo starobním důchodu včetně osob s potřebou zvláštního režimu. Ubytování zajištěno v jedno a dvoulůžkových pokojích.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Sociální služby města České Lípy

Penzion pro důchodce podporuje důstojný, nezávislý a samostatný život svých obyvatel.

Domov pro seniory Doksy

Provoz domova pro seniory a denního stacionáře. Nabídka terénní pečovatelské služby.