Mateřská centra

Rodinné centrum Maják, z. s.

Rodinné centrum Maják, z. s.

Centrum nabízí rodinám s malými dětmi prostor pro vzájemné sdílení podobných problémů, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a poradenství (zdravotní, finanční gramotnost apod.). Podporujeme sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Poskytujeme pomocnou ruku …

Rodina v centru, z.ú.

Doprovázíme pěstouny, kteří se ujali opuštěných dětí. Předáváme rodičům dovednosti, aby dokázali vytvořit podmínky pro život a správný vývoj dětí. Řešíme krize v rodině. Dáváme pocit bezpečí a porozumění dětem a mladým lidem, kteří se cítí sami. Podporujeme …

Mateřské centrum Pumpkin, o.s.

Provozování mateřského centra pro rodiče s dětmi. Nabídka hlídání dětí.

Občanské sdružení Klub malých Dubáčků

Pořádání pravidelných setkávání rodičů s malými dětmi i jednorázových akcí pro děti, organizování kroužků a kurzů pro děti i dospělé.