Oborové asociace a komory

Unie kosmetiček

Unie kosmetiček

Sdružování profesí, které souvisejí s kosmetikou a poskytování vzdělávání formou seminářů.

Okresní agrární komora Česká Lípa

Podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví.

Svaz marginálních oblastí

Zastupujeme zemědělce hospodařící v horských a podhorských oblastech.

Státní zemědělský intervenční fond

Jsme akreditovanou platební agenturou-zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)