Asociace a komory služeb • okr. Česká Lípa a okolí

Unie kosmetiček

Unie kosmetiček

Sdružování profesí, které souvisejí s kosmetikou a poskytování vzdělávání formou seminářů.

Asociace českého papírenského průmyslu

Činnost sdružení právnických a fyzických osob z odvětví papírenského průmyslu. Prosazování společných zájmů a prezentace českých firem. Asociace sdružuje státní školská zařízení zaměřená na papírenský průmysl, zajišťuje prosazování společných zájmů a …

29 kmŠtětí, Litoměřická 272

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Jsme nestátní dobrovolná nepolitická organizace sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice z oblasti průmyslu a dopravy.

Územní skupina IPA č. 117

Provoz sdružení příslušníků policejních služeb, které usiluje o posilování mezinárodní spolupráce, rozvoj vztahů a výměnu odborných zkušeností.

Asociace stolního tenisu vozíčkářů o.s.

Provozujeme sdružení zabývající se pořádáním turnajů ve stolním tenise pro vozíčkáře.

Regionální cech Společenstva kominíků ČR Libereckého kraje

Provozujeme dobrovolnou profesní organizaci sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík.