Zdravotnická sdružení • okr. Česká Lípa a okolí

ZÁCHRANÁŘI ČESKÉ REPUBLIKY

Osvětová a preventivně výchovná činnost, výuka předlékařské první pomoci, pořádání volnočasových akcí pro děti a mládež, zdravotnický dozor.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR ZO

Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR.

TyfloCentrum Liberec, o.p.s.

Provoz centra sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké.

Roska Česká Lípa, regionální organizace Unie Roska v ČR

Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních pobytů.

Revma Liga v ČR

Jsme sdružení spoluobčanů s revmatickým onemocněním, lékařů a zdravotníků. Pořádáme pravidelné rehabilitační cvičení, kulturní a společenské akce.

Fokus Liberec občanské sdružení

Sdružení pomáhá duševně nemocným spoluobčanům v samostatném jednání a řešení své sociální pracovní a zdravotní situace.