Sdružení pro rozvoj regionu

Spolek přátel Vítkova hrádku

Spolek přátel Vítkova hrádku

Nejvýše položený hrad v Čechách (1053 m n. m.) s největší dochovanou obytnou věží tzv. Donjonem o rozměrech 17,5 × 14 m nabízí nejkrásnější výhledy na Šumavu, Lipno, Novohradské hory a za příznivého počasí také na Alpy v Rakousku. V roce 2005, u příležitosti …

Sdružení pro Krompach o.s.

Občanské sdružení pro Krompach se podílí na těchto aktivitách: spolupráce s orgány vedení obce, vytváření podmínek pro spolupráci s příhraničními obcemi, vytváření podmínek pro vznik podnikatelských záměrů, ochrana životního prostředí, památek a ...

Lípa 2

Posilování právního vědomí občanů, zeměpisné a kulturní poznávání, zvyšování turistické zdatnosti a podpora budování občanské společnosti.

Sdružení Českolipsko

Sdružení Českolipsko

Zajištění efektivní spolupráce měst, obcí a dalších právních subjektů, které mají společný zájem na rozvoji cestovního a turistického ruchu v regionu.

SPOROP, o.p.s.

Našim hlavním cílem je trvale rozvíjet kulturu, vzdělanost, kladný vztah k životnímu prostředí a cestovnímu ruchu obyvatel v oblasti Podralska.

Jánské kameny - Johannisstein

Ochrana kulturního a historického dědictví regionu. Podpora a rozvoj turistického ruchu a sportovní činnosti a ochrana životního prostření.

Obecně prospěšná společnost Máchovo jezero

Zajišťování a koordinace činností vedoucích k udržení čistoty vod.